Menu

Kategorie

DCPD (Dicyklopentadien) - podstawowy surowiec używany do produkcji żywicy DCPD. Surowiec powstający podczas rafinacji i krakingu ropy nafftowej i oleju, używany oprócz produkcji zywic poliestrowych również do produkcji tuszu, farb i klejów. Podstawowa zaletą zywic opartych na DCPD jest niski skurcz liniowy, zapewniający uzyskanie kształtu najbardziej zbliżonego do kształtu modelu, oraz szybkie i efektywne odformowanie elementu gotowego.


Compare