Menu

Kategorie

Kleje na bazie żywic epoksydowych – żywice epoksydowe należą do grupy żywic chemoutwardzalnych. Kleje na bazie żywic epoksydowych to klasyczne kleje do łączenia metali, mogące występować jako jedno- i dwuskładnikowe. Kleje jednoskładnikowe utwardzane są pod wpływem temperatury, zwykle powyżej 120°C. W przypadku klejów 2-składnikowych miesza się dwa monomery żywicę i utwardzacz. W klejach dwuskładnikowych, utwardzających się przez poliaddycję, wiązanie następuje w zależności od utwardzacza po kilku, kilkunastu minutach lub 2 godzinach (dla dużych powierzchni).
Elementy klejone powinny być jednoznacznie ustalone względem siebie, dociśnięte i zabezpieczone przed zmianą położenia. W przypadku klejów dwuskładnikowych, wygodne jest używanie klejów o jednakowym udziale objętościowym składników A i B. Niewłaściwa proporcja obydwu składników ma wpływ na zmniejszenie wytrzymałości mechanicznej połączenia klejowego. Często pełną wytrzymałość mechaniczną uzyskują połączenia klejowe dopiero po siedmiu dniach. Dla skrócenia tego czasu stosuje się dogrzewanie złączy w zakresie temperatur 60÷180o C. Wzrost temperatury umożliwia skrócenie czasu utwardzania kleju. Wyższa temperatura utwardzania kleju sprzyja również uzyskiwaniu większej wytrzymałości na ścinanie połączenia klejowego, nawet 2,5 krotnie w odniesieniu do złączy utwardzanych w temperaturze pokojowej. Zbyt wysoka temperatura utwardzania kleju, powyżej 180°C, powoduje zbyt dużą gęstość sieciowania co prowadzi do uzyskania dużej wytrzymałości mechanicznej złącza, ale o zmniejszonej elastyczności i udarności. Natomiast przyspieszenie wiązania klejów na bazie żywic epoksydowych przez aktywatory chemiczne znajdujące się zwykle w utwardzaczu i prowadzi do obniżenia wytrzymałości mechanicznej złączy. Utwardzone spoiny klejowe są odporne na działanie wody, benzyny, olejów mineralnych, wodnych roztworów soli i kwasów. Nie są odporne natomiast na działanie substancji utleniających i takich rozpuszczalników jak: ketony, estry, chloropochodne.

Źródło "Przegląd spawalnictwa" 8/2008


Compare