naprawy plandek samochodowych z powłoką z PCW, a także do naprawy zabawek z PCW itp. wyrobów. Może być również stosowany do naprawy obuwia ze spodami z PCW lub PU.

">
Menu

Kategorie

Klejenie jest najlepszym sposobem łączenia poliwęgl anów. Elementy poliwęglanowe można łączyć między sobą za pomocą rozpuszczalników lub klejów a także przez zgrzewanie gorącym gazem. Najprościej jest jednak kleić rozpuszczalnikiem. Poliwęglany można łączyć z większością metali; do tego celu najlepiej nadaj ą się kleje epoksydowe, poliuretanowe, polisiarczkowo-epoksydowe, epoksydowo-fenolowe, topliwe. Przy łączeniu poliwęglanów za pomocą rozpuszczalników jest rzeczą ważną, żeby nie stosować rozpuszczalnika w ilości większej niż to jest niezbędne w celu zwilżenie jednej lub obu powierzchni. Nadmiar rozpuszczalnika może spowodować powstawanie pęcherzy i zmniejszenie wytrzymałości złącza.


Compare