Menu

Kategorie

Staliwo – wieloskładnikowy stop żelaza z węglem w postaci lanej (czyli odlany w formy odlewnicze), nie poddany obróbce plastycznej.
W odmianach użytkowych zawartość węgla nie przekracza 1,5%, suma typowych domieszek również nie przekracza 1%. Właściwości mechaniczne staliwa są nieco niższe niż własności stali o takim samym składzie po obróbce plastycznej. Wynika to z charakterystycznych dla odlewów: gruboziarnistości i pustek międzykrystalicznych. Staliwo ma natomiast znacznie lepsze właściwości mechaniczne od żeliwa, w szczególności - jest plastycznie obrabialne, a odmiany o zawartości węgla poniżej 0,25% są również dobrze spawalne. Ze względu na skład chemiczny rozróżnia się staliwa:

 • węglowe - zawierające tylko składniki zwykłe i zanieczyszczenia z przerobu hutniczego
 • stopowe - zawierające dodatkowo wprowadzone celowo domieszki stopowe

Ze względu na własności fizyczne i związane z nimi możliwości praktycznego zastosowania, wyróżnia się staliwa:

 • węglowe
 • zwykłej jakości
 • wyższej jakości
 • najwyższej jakości


Jakość wyznaczona jest określonymi w normach parametrami:

 • stopowe
 • manganowe
 • manganowo-krzemowe
 • chromowe
 • chromowo-molibdenowe
 • chromowo-manganowo-krzemowe
 • żaroodporne
 • odporne na korozję (nierdzewne i kwasoodporne)
 • konstrukcyjne do pracy w podwyższonych temperaturach

Źródło: wikipedia.pl


Compare