Menu

Kategorie

Poliamidy oznaczająsię dużą wytrzymałością mechaniczną, odpornością na ścieranie, niskim
współczynnikiem tarcia i dobrymi własnościami elektrycznymi. Można je zgrzewać, spawać lub
kleić, lecz adhezje do powierzchni poliamidów trudno byłoby określić jako bardzo dobrą. Przed
klejeniem należy części poliamidowe dokładnie wysuszyć, nawet z lekkim podgrzaniem. W celu
uzyskania lepszej adhezji zaleca się stosowanie podkładów nitrylowo-fenolowych, winylowo-fenolowych, silanowych. Na powierzchnie metali nanosi się epoksydy a następn ie przykleja się
poliamid do epoksydu. Zaleca się stosowanie klejów nitrylowo-fenolowych, poliuretanowych,
modyfikowanych epoksydowych.


Compare