Menu

Kategorie

Inhibitor - opóźniacz (retarder) – substancja spowalniająca reakcję chemiczną. Inhibitory są  czasem używane do pewnych typów klejów, aby przedłużyć ich czas przydatności lubmagazynowania. 

(Wikipedia) Inhibitor  – związek chemiczny powodujący zahamowanie bądź spowolnienie reakcji chemicznej. Proces ten nazywa się inhibicją. Inhibitorem można nazwać zarówno substancję powodującą spowolnienie lub zatrzymanie reakcji niekatalizowanej jak i substancję obniżającą aktywność katalizatora w reakcji katalizowanej. Ponieważ w przeciwieństwie do katalizatorów, inhibitory mogą ulegać zużyciu w trakcie reakcji.


Compare