Menu

Kategorie

Ekstender substancja, generalnie posiadająca pewną właściwość klejenia, dodawana do kleju w celu zmniejszenia ilości spoiwa podstawowego potrzebnego na jednostkę powierzchni.


Compare