Klejenie taśm przenośnikowych i wykładzin gumowych

opracował: mgr inż. Marek Bernaciak

Niniejsze opracowanie jest pomyślane jako poradnik dla osób pragnących samodzielnie podjąć się sklejenia przemysłowych taśmociągów gumowych na zimno oraz złączenia gumy z metalami, np. przy produkcji zderzaków lub wykładzin gumowych. Oferujemy do tego celu specjalny, wysokowytrzymały klej PKT, dający możliwość wykonania elastycznych i trwałych złącz.
Uwagi ogólne związane z klejeniem gumy.

Guma jako podłoże do klejenia jest specyficznym substratem. Łatwo ulega utlenianiu i pokrywa się pasywną warstwą kruchej „skórki”. Proces ten przebiega bardzo szybko w warunkach atmosferycznych, szczególnie wtedy, gdy guma jest narażona na działanie ozonu i promieniowania słonecznego.

Dlatego podstawową operacją przy klejeniu gumy jest usunięcie utlenionej warstwy za pomocą szczotek drucianych, skrobaków, gruboziarnistego papieru ściernego lub innych sposobów mechanicznych.

Klejenie gumowych taśm przenośnikowych.

Łączenie gumowych taśm przenośnikowych za pomocą kleju jest prawdopodobnie najczęściej stosowaną metodą zarówno w łączeniu nowych taśm jak i w sytuacjach awaryjnych. Pozwala na wykonanie złącza odpornego na warunki atmosferyczne, wielokrotne zginanie i ocieranie na zgarniaczach.

Podstawą wykonania prawidłowego złącza jest:

  •     odpowiednie przycięcie i zestopniowanie taśmy,
  •     zgodne z Kartą Danych Technicznych naniesienie kleju,
  •     zastosowanie stosownego docisku i pozostawienie sklejonej taśmy do całkowitego utwardzenia kleju.

Przygotowanie taśmy do klejenia

Przed naniesieniem kleju należy wykonać następujące operacje:

Przeciąć taśmę pod kątem 60° uwzględniając naddatek o długości około 1,5 szerokości taśmy.
Oba końce taśmy należy zestopniować układając je tak, by ewentualne zgarniacze nie powodowały zahaczania i naddzierania sklejonego złącza. Ilość stopni powinna być równa ilości warstw zmniejszoną o jeden (patrz rysunek).

Klejenie taśm przenośnikowych - sposób przycięcia taśmy - widok z góry

Klejenie taśm przenośnikowych - sposób przycięcia taśmy - widok z boku

Po odpowiednim docięciu należy zadbać o to, by powierzchnie klejone były mocno schropowacone za pomocą takich narzędzi jak np. obrotowe szczotki druciane.

Nakładanie kleju

Najpierw należy dokładnie wymieszać klej MONOLITH PKT z załączoną ilością utwardzacza. Jeśli chcemy wykorzystać klej tylko częściowo, należy odważyć stosowne ilości kleju za pomocą dokładnej wagi. Nie należy odmierzać ilości kleju „na oko”. Pomyłka może zaowocować znacznym spadkiem wytrzymałości złącza.

Wymieszany klej należy nakładać za pomocą pędzli o krótko przyciętym włosiu, wklepując go w powierzchnię taśmy, która będzie podlegała klejeniu. Pierwszą warstwę kleju należy przesuszyć bardziej niż drugą (patrz: Karta Danych Technicznych). Jeśli podłoże jest bardzo chłonne, należy nanieść trzy warstwy kleju. Dwie pierwsze warstwy należy dokładnie przesuszyć.

Ostatnia warstwa kleju powinna zostać przesuszona jedynie do stopnia tzw. suchego dotyku, czyli do stanu, w którym dotykanie palcem powoduje jedynie lekkie przywieranie palca do kleju (klej nie zostaje na palcu).

Wtedy należy złożyć obie części taśmy razem podkładając grubą (najlepiej 2-3 cm) sklejkę lub wręcz płytę stalową (8-12 mm). Następnie przeprowadzić operację dociskania rolką wykonaną z łożyska o szerokości 8-16 mm lub wymłotkować raz przy razie ciężkim młotkiem (około 2 kg). Dokładne przeprowadzenie operacji dociskania jest kluczowe dla dobrego efektu klejenia.

Klej do taśm przenośnikowych - Monolith PKT + utwardzacz

Dodaj komentarz